01 apr 2022 18:07

Overheidsopdrachten in het kader van Beliris

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Beliris, Karine Lalieux, akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten in het kader van het Beliris-samenwerkingsakkoord.

Het gaat om de volgende opdrachten:

  • een raamovereenkomst voor projectstudies ter realisatie van het VeloPlusnetwerk – Cyclostrades om gestructureerd en vlot projectstudies te kunnen opstarten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het VeloPlusnetwerk langs de spoorwegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • een overheidsopdracht voor werken betreffende de inrichting van het Robert Schumanplein en de omgeving ervan tussen het Jubelpark en de Etterbeeksesteenweg

Het Beliris-samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in diverse initiatieven met de bedoeling de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad te bevorderen.