22 jun 2017 16:18

Overheidsopdrachten in het kader van het Masterplan gevangenissen III

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor juridische en financiële bijstand en adviesverlening voor de bouw van nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Lantin, Vresse-sur-Semois en Verviers.

In het kader van het Masterplan gevangenissen III dat op de ministerraad van 18 november 2016 werd goedgekeurd, wenst de Regie der gebouwen met een publiek-private samenwerking te voorzien in het ontwerp, de bouw, de financiering en de facilitaire dienstverlening van nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Lantin, Vresse-sur-Semois en Verviers.

De huidige opdracht omvat de begeleiding van de vier gevangenissen. Externe experten zullen de Regie der gebouwen doorheen de volledige looptijd van de conceptfase tot 5 jaar na de beschikbaarheidsdatum bijstaan.