13 okt 2023 16:54

Overheidsopdrachten voor Binnenlandse Zaken

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in met de lancering van drie overheidsopdrachten voor Binnenlandse Zaken.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de levering van een softwareplatform voor de webaansturing van het Rijksregister, ten voordele van de Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie, belast met het beheer van de identiteitskaarten en het Rijksregister
  • een raamovereenkomst voor de aankoop van helmen en gasmaskers voor het genegotieerde beheer van de openbare publieke ruimte, ten voordele van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus
  • een raamovereenkomst voor de externe ondersteuning voor de selectiegesprekken in het kader van bepaalde selectieprocedures, ten voordele van de Dienst rekrutering en selectie van de federale politie