11 mrt 2022 16:06

Overheidsopdrachten voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.

Concreet gaat het om de volgende overheidsopdrachten:

  • levering, indienststelling en onderhoud van mobiele röntgenscanners bestemd voor controles van de inhoud van voertuigen en containers
  • het ontwerp, de levering en het onderhoud van het project FORCE (Federal Overviewer for management of Radioactivity alerts and Container scanning Events), met als doel de gebruikersinterfaces, de informaticastructuur, de applicaties en het beheer van gescande beelden en gegevens omtrent detectie van radioactiviteit (RPM) in de Belgische havens te moderniseren

Beide opdrachten zullen verlopen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.