29 jan 2009 10:50

Overheidsopdrachten voor de Federale politie

Informaticaexperts voor de Federale politie

Informaticaexperts voor de Federale politie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt groen licht gegeven voor twee overheidsopdrachten om gespecialiseerd informaticapersoneel ter beschikking te stellen van de Federale Politie.

Het gaat om meerjarige open dienstenopdrachten voor vijf jaar. Een hondertal experten zal ingeschakeld worden bij de Directie van de telematica waar ze de informatiesystemen van de politietelematica en projecten van de federale en lokale politie zullen ontwikkelen, uitbaten en beheren.