20 jul 2018 15:21

Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Het gaat om de volgende overheidsopdrachten:

  • een overheidsopdracht met een duur van vier jaar voor de levering van dienstkledij en -overalls voor brandweerlieden voor diverse openbare diensten, gelanceerd via open procedure in het kader van de aankoopcentrale opgericht binnen de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
  • een raamovereenkomst van leveringen voor een periode van zes jaar betreffende de aankoop van sportkledij ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus