26 jan 2024 17:09

Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van drie overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een raamovereenkomst voor de levering van dienstkledij voor brandweerlieden aangesloten bij de diverse hulpverleningszones en de Civiele Bescherming alsook voor de opleidingscentra voor de Civiele Veiligheid in België. De FOD Binnenlandse Zaken treedt in dit kader op als aankoopcentrale.
  • een raamovereenkomst voor de aankoop van verkeersjassen, ten voordele van de geïntegreerde politie en Defensie. De federale politie treedt in dit kader op als aankoopcentrale.
  • een raamovereenkomst voor de aankoop en het onderhoud van politie- en anonieme voertuigen ten voordele van de politiescholen, het controleorgaan op de politionele informatie en de brandweerscholen, de deelnemende federale entiteiten, de deelnemende lokale politiezones en de deelnemende hulpverleningszones. De federale politie treedt in dit kader op als aankoopcentrale.