05 sep 2013 17:57

Overheidsopdrachten voor de FOD Budget en Beheerscontrole

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel om drie overheidsopdrachten af te sluiten voor de uitbreiding van het Fedcom-project.

Voor de uitbreiding van het Fedcom-contract zal de FOD Budget en Beheerscontrole met IBM/CSC een contract afsluiten voor de aanwerving van deskundigen om de ploeg federale accountant te versterken.

Er wordt ook een contract gesloten om het Contract Life Cycle Management af te werken en één voor de ruil van softwarelicenties in het kader van het contract Fedcom.

Fedcom is een federaal project dat de boekhouding van de federale overheid moderniseert op basis van een algemene, budgettaire en analytische boekhouding. Het project werd aangevat in 2007. Het wordt gecoördineerd door de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole.