17 feb 2012 15:45

Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere om een overheidsopdracht voor een online abonnement op fiscale publicaties aan uitgeverij Kluwer toe te kennen.

De opdracht geldt voor vier jaar vanaf 1 januari 2012. Het gaat om online abonnementen op fiscale publicaties voor de ambtenaren van de FOD Financiën.