07 jul 2023 16:46

Overheidsopdrachten voor de geïntegreerde politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met twee overheidsopdrachten voor de geïntegreerde politie.

Het betreft:

  • een meerjarige raamovereenkomst voor de aankoop van wapenkluizen voor de geïntegreerde politie en de politiescholen
  • een aanhechting aan de raamovereenkomst van de politiezone Westkust voor een overheidsopdracht voor leveringen van munitie voor collectieve vuurwapens voor de geïntegreerde politie