06 jul 2012 18:09

Overheidsopdrachten voor de overheidsdiensten

De ministerraad keurt verschillende overheidsopdrachten goed:

  • de verlenging van luik 2 van de opdracht voor de infrastructuur van het  Datacenter
  • het protocolakkoord met BELNET voor de CERT exploitatie (Computer Emergency Response Team)
  • de publicatie van een overheidsopdracht voor de levering en installatie van een serie ergonomische kantoormeubelen voor de overheidsdiensten