31 mei 2024 16:57

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met respectievelijk het plaatsen van een overheidsopdracht en de gunning van een tweede opdracht voor Defensie.

Concreet betreft het volgende overheidsopdrachten:

  • de aankoop van target acquisition kits
  • de aankoop en ondersteuning van een Light Utility Helicopter capaciteit