17 nov 2006 16:00

Overheidsopdrachten voor Defensie

Onderhoud, technische bijstand en bevoorrading van onderdelen voor de gasturbines en de dompelmotoren van de tripartite mijnenjagers

Onderhoud, technische bijstand en bevoorrading van onderdelen voor de gasturbines en de dompelmotoren van de tripartite mijnenjagers

De ministerraad ging akkoord met het afsluiten van twee meerjarige overeenkomsten van onbepaalde duur voor het onderhoud, de technische bijstand en de bevoorrading van onderdelen voor de gasturbines en de dompelmotoren van de tripartite mijnenjagers van de Belgische Marinecomponent. (ASTAZOU IV M1 en ACEC ASM-120-8) Minister van Landsverdediging André Flahaut diende het voorstel in. De tripartite mijnenjager maakt gebruik van een elektrische voortstuwing. Daarvoor is het schip uitgerust met twee actieve roeren, elk voorzien van een schroef met vaste spoed in een buisvormige behuizing. De elektrische motoren worden gevoed bij variabele spanning en frequentie door middel van statische frequentieomvormers. Dit geheel, dat dompelmotor wordt genoemd, werd verwezenlijkt door de Belgische firma ACEC. De gasturbines ASTAZOU IV M1 leveren de nodige energie aan de voortstuwingsmotoren en aan de boegschroef, die bij de mijnenjacht worden gebruikt en die zorgen voor de nodige akoestische en magnetische discretie tijdens dergelijke opdrachten.