06 mrt 2020 20:16

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met twee beslissingen over overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om

  • de gunning van een meerjarige opdracht (2020-2024) van diensten voor de huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen in de kwartieren van de plateaus Peutie, Berlaar, Evere, Luik en Marche-en-Famenne
  • de lancering van een meerjarige opdracht van diensten (48 maanden) voor de terbeschikkingstelling van vuilniscontainers en het selectief ophalen van vast en medisch afval, evenals de sanering van schietstanden in de militaire kwartieren en kampen