18 sep 2020 19:00

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin akkoord met de lancering van drie overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende opdrachten:

  • de aankoop van nachtzichtapparatuur voor de Special Force Group 
  • het sluiten van een contract voor de aankoop van terminals voor MIDS Link 16-informatiedistributiesystemen voor de M-fregatten, ondersteuning en bijbehorende opleidingen
  • een of meer raamovereenkomsten met een prijslijst voor 48 maanden voor de uitvoering van onderhouds-, reparatie-, wijzigings-, renovatie- en in conformiteitsstellingswerkzaamheden in de militaire kwartieren en domeinen van Defensie