13 nov 2020 16:08

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder de lancering van drie overheidsopdrachten voor Defensie goed.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de bouw van twee vestigingen in het Kamp Koning Albert in Marche-en-Famenne voor de oefeneenheden. De opdracht, die via een open procedure wordt gegund, voorziet in een totale vestigingscapaciteit van 200 personen
  • de verwerving van munitie 30 mm link PABM-T (Programmable Air Burst Ammunition Tracer) via BMSO (Belgian Military Supply Office), om de continuïteit van de operaties van de eenheden van de mediane capaciteit voor de periode 2022-2024 te verzekeren
  • de aankoop van negen gepantserde evacuatievoertuigen (Protected Evacuation Vehicle) aangepast aan de realiteit van de huidige operationele inzetzones en het sluiten van een meerjarige open opdracht voor technische ondersteuning