27 nov 2020 16:33

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met drie dossiers van overheidsopdrachten voor Defensie. 

Het gaat om:

  • het gebruik van de overeenkomst “GOVSATCOM” van European Defense Agency (EDA) voor het huren van militaire satellietbandbreedte 
  • de verlenging (2021-2024) van de Follow On Support, met de Amerikaanse regering, in het kader van het Foreign Military Sale (FMS) systeem, voor de Belgische logistieke ondersteuning van de wapensystemen- en subsystemen van Amerikaanse oorsprong in gebruik bij het component Lucht
  • de lancering van een overheidsopdracht voor een meerjarige raamovereenkomst (2021-2024) voor de realisatie van diverse infrastructuurprojecten voor de vliegbasissen van Beauvechain, Florennes en Kleine-Brogel (2D Ops Infra AIR-projecten)