22 jan 2021 16:18

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van drie overheidsopdrachten voor Defensie. 

Het gaat om:

  • het afsluiten van een meerjarige raamovereenkomst (2021-2024) met één opdrachtnemer voor de verwerving van tactische medische verbruiksproducten en materieel, nodig voor de inwerkingstelling en het behoud van Role 1-capaciteiten en andere Medical Treatment Facilities. De opdracht zal verlopen via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
  • het afsluiten van een meerjarige raamovereenkomst (2021-2027) tegen prijslijst voor de aankoop en levering van oliën, vetten en aanverwante producten voor het rollend, vliegend en varend materieel van Defensie. De opdracht zal verlopen via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
  • de verwerving van het Belgian Defence Clothing System (BDCS), een nieuwer en performanter kledingsysteem. De opdracht zal verlopen via een concurrentiedialoog en worden gegund voor maximaal 20 jaar