29 okt 2021 21:09

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van drie overheidsopdrachten voor Defensie. 

Het betreft:

  • de deelname van Belgische Defensie aan het Wideband Global SATCOM (WGS) programma voor een proportioneel gebruik van de militaire satellietbandbreedte
  • de verwerving van mobiele lange dracht-precisie-artillerie teneinde de capacitaire verankering van de gemotoriseerde landstrijdkrachten verder te bestendigen binnen de Europese defensie 
  • de verwerving van UHF TacSat bandbreedte via een openbare procedure, om over de SATCOM On The Move (SOTM) technologie te beschikken