28 nov 2021 18:34

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten voor Defensie. 

Concreet betreft het:

  • de aankoop van materieel teneinde de operationele communicatie van de Special Operation Capability te optimaliseren, met inbegrip van een meerjarig onderhoudscontract voor de levensduur van het materieel
  • de verwerving van modems en digitale tablets voor de vloot F-16 via BMSO, wat zal verlopen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking