05 apr 2022 09:33

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende dossiers :

  • een meerjarige raamovereenkomst voor de uitvoering van renovatiewerken ten voordele van Defensie en internationale organismen
  • een overheidsopdracht betreffende de aankoop via het NATO Support and Procurement Agency (NSPA) van 16 Target Acquisition kits ter ondersteuning van de capaciteit Joint Terminal Attack Controller (JTAC)