20 mei 2022 14:45

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de deelname, samen met de Franse strategische partner, aan een haalbaarheidsstudie inclusief de bepaling van de systeemvereisten voor een nieuw, nog te ontwikkelen, polyvalent operationeel voertuig, het VBAE ("Véhicule blindé d’aide à l’engagement") voor de Belgische, Franse en mogelijk andere Europese gemotoriseerde landstrijdkrachten
  • het afsluiten van een meerjarige overeenkomst (84 maanden) in 10 percelen voor de levering en herstellingen van mechanische onderdelen van voertuigen en tuigen van Defensie