11 jan 2019 12:28

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met respectievelijk de gunning en de lancering van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat meer bepaald om:

  • de gunning van een meerjarige raamovereenkomst (2018-2028) van diensten voor de uitbesteding (outsourcing) van de facilitaire diensten voor het Kwartier Kamp Elsenborn
  • de lancering van een openbare aanbesteding voor het afsluiten van één of meer raamovereenkomsten met één opdrachtnemer voor het uitvoeren van structurele onderhouds- en herstellingswerken aan de bestaande gebouwen in de militaire kwartieren en domeinen van Defensie