28 okt 2022 17:53

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de gunning en opstart van overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende overheidsopdrachten:

  • infrastructuur en diensten voor de gecontroleerde en veilige interconnectie van netwerken
  • dienstencontract voor een basisvliegopleidingscapaciteit Basic Flight Training Capability
  • radio’s ten behoeve van de Luchtcomponent, de Marine en de ADIV
  • levering en montage van banden voor de commerciële en operationele voertuigen