07 jul 2023 16:46

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het plaatsen van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Het betreft de volgende opdrachten:

  • het afsluiten van een open meerjarige (2023-2026) overeenkomst voor trainingsuren op vluchtsimulators
  • de aankoop van interventierobotten