14 jul 2023 17:39

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van vijf overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een overheidsopdracht betreffende raamovereenkomsten met één opdrachtnemer (voor 48 maanden) voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan de bestaande gebouwen in de militaire kwartieren en domeinen van Defensie
  • een overheidsopdracht betreffende het eerste contract voor de renovatie van een gebouw in het Kwartier Ruquoy en dit in het kader van het globale investeringsprogramma voor de oprichting van de Campus voor onderofficieren in Doornik
  • een overheidsopdracht betreffende een meerjarige open overeenkomst (48 maanden) voor de aankoop en levering van vliegtuigbrandstof ten behoeve van de vliegtuigen en helikopters van Defensie
  • een overheidsopdracht betreffende een meerjarige open overeenkomst (48 maanden) voor de aankoop en levering van dieselbrandstof
  • een overheidsopdracht betreffende meerjarige raamovereenkomsten (2024-2027) voor de uitvoering van renovatie- en nieuwbouwwerken binnen diverse kwartieren ten voordele van Defensie en internationale organismen.