20 jul 2023 18:32

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het plaatsen van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een overheidsopdracht voor het oprichten van een Operating Location in Oostende ter ondersteuning van maritieme en Search And Rescue-operaties
  • een overheidsopdracht voor de levering, de installatie en het onderhoud van End Runway Aircraft Energy Absorber-systemen en Mobile Aircraft Arresting Systems in de operationele vliegbasissen in Florennes, Kleine-Brogel en Bevekom