15 sep 2023 16:37

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Om de Belgische F-35A capaciteit te kunnen inzetten in het buitenland, is het noodzakelijk om een mobiele en inzetbare infrastructuur te hebben die voldoet aan dezelfde beveiligingseisen als de permanente infrastructuur in België.