06 okt 2023 16:19

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van diverse overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een overheidsopdracht betreffende het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor de aankoop en het onderhoud van Military Off The Shelf-drones en de opleiding van de operatoren
  • twee overheidsopdrachten betreffende het onderhoud en de ondersteuning van de schepen van de Belgische Marine en van de Nederlandse schepen onderhouden door de Belgische Marine