22 dec 2023 20:41

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het plaatsen van vijf overheidsopdrachten voor Defensie.

Concreet betreft het opdrachten voor:

  • een bijkomende aankoop van nachtkijkers
  • de aankoop van drones
  • een dienstencontract voor licenties en hardware voor de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV
  • de aankoop van spectrumanalysetoestellen voor de configuratie van storingsapparatuur
  • de aankoop rugzakken met een ingebouwd hydratatiesysteem