19 jan 2024 17:16

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het uitschrijven van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • Raamovereenkomst voor aankoop munitie
  • Vervoer per autocar