01 mrt 2024 17:58

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder drie overheidsopdrachten voor Defensie goed.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de gunning van de overheidsopdracht voor de uitbesteding van de facilitaire diensten voor de kwartieren Adjt Brasseur (Amay), LtGen Bastin/Kamp Lagland (Aarlen) en GenMaj Monceau (Peer)
  • de lancering van de overheidsopdracht voor gespecialiseerde consultancy-activiteiten voor vier jaar (2024-2027) ter ondersteuning van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie voor de verdere ontwikkeling en implementatie van de Defensie-, Industrie-, en Onderzoeksstrategie (Defence, Industry and Research Strategy)
  • de lancering van de overheidsopdracht voor het ter beschikking stellen van een luchtcapaciteit ten voordele van het Training Center Parachutisten