05 apr 2024 20:19

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de plaatsing van drie overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een dienstovereenkomst voor de levensduur van systemen. Dit omvat een jaarlijks onderhouds- en dienstencontract voor de nodige updates van de betrokken systemen, de aankoop, bestelling en levering van verbruiksartikelen, wisselstukken en accessoires, de nodige vormingen en niet-getarifeerde prestaties ten voordele van Defensie
  • de aankoop via het "NATO Support and Procurement Agency" van observatiemiddelen en een onderhoudscontract voor de technische ondersteuning van het materiaal
  • de verwerving van verschillende munitie via het "NATO Support and Procurement Agency"