17 mei 2024 20:12

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de plaatsing van een aantal overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkledij, en kledij voor specifieke functies 
  • een overheidsopdracht betreffende NH90 "Nato Frigate Helicopter" block upgrade - Software Release 3
  • het onderhoud van de optische systemen van de patrouilleschepen Castor en Pollux