21 jun 2024 16:27

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het plaatsen van drie overheidsopdrachten.

Concreet betreft het volgende opdrachten:

  • de huur van informaticamaterieel
  • de hernieuwing van het patrimonium van vrije valparachutes en de aanverwante ondersteuning
  • het vernieuwen van de toegang tot een open source database