11 jul 2012 19:51

Overheidsopdrachten voor Fedict

De ministerraad gaat ermee akkoord een overheidsopdracht uit te schrijven voor de terbeschikkingstelling van medewerkers voor het projectenbeheer bij FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict). Hij keurt ook de nieuwe overheidsopdracht goed voor de ontwikkeling van WCMS voor de federale portaalsite.

De ministerraad gaat ermee akkoord een overheidsopdracht uit te schrijven voor de terbeschikkingstelling van medewerkers voor het projectenbeheer bij FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict). Hij keurt ook de nieuwe overheidsopdracht goed voor de ontwikkeling van WCMS voor de federale portaalsite.