17 jun 2022 16:15

Overheidsopdrachten voor het FAVV

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval akkoord met de lancering en de gunning van overheidsopdrachten voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor respectievelijk het realiseren van de digitale transformatie en de analyse van stoffen in preparaten.

In 2021 startte het FAVV een programma “Digitale Transformatie FAVV” (DIFA). Dit programma past in de context van het Plan voor Herstel en Veerkracht voor België. Het beoogt een volledige digitale transformatie van de dienstverlening van het FAVV aan de operatoren en consumenten. Het FAVV wenst een overheidsopdracht op te starten om, via een raamovereenkomst, werkpakketten te kunnen bestellen voor de realisatie van deze transformatie (fase 2). De opdracht zal worden geplaatst via een beperkte procedure.

Daarnaast is er de gunning van een overheidsopdracht voor de analyses van stoffen met anabole werking, niet-toegestane stoffen en diergeneesmiddelen in preparaten in het kader van de controleopdracht van het FAVV. Het betreft een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De looptijd van deze opdracht bedraagt vier jaar.