26 okt 2007 11:00

Overheidsopdrachten voor landsverdediging

Ondersteuning rembarelen van vliegtuigbasissen - Levering van elektriciteit

Ondersteuning rembarelen van vliegtuigbasissen - Levering van elektriciteit

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om aan AERAZUR een overheidsopdracht toe te kennen voor de technische en logistieke ondersteuning van de rembarelen van vliegtuigbasissen van de luchtcomponent. AERAZUR is de oorspronkelijke fabrikant van de rembarelen. Het nieuwe meerjarige contract omvat het preventief, correctief en evolutief onderhoud. De ministerraad gaf ook zijn toestemming om een meerjarige opdracht uit te schrijven voor de levering van elektriciteit aan de kwartieren van het Ministerie van Landsverdediging in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bestaande contracten lopen af op 31 december 2007. Het nieuwe contract zal drie jaar geldig zijn.