27 nov 2015 17:08

Overheidsopdrachten voor ontwikkeling van waarschuwingssystemen Be-Alert en Alert-SMS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo twee overheidsopdrachtenprocedures goed. Enerzijds is er de overheidsopdracht voor de ontwikkeling van het Be-Alert systeem en anderzijds de ontwikkeling van de technologie Alert-SMS.

Voor overheden is het van belang om de burgers snel en efficiënt te kunnen alarmeren. Om de alarmering te verbeteren, heeft het Crisiscentrum met Be-Alert een geïntegreerd alarmproject ontwikkeld. Daarnaast ontstond ook Alert-SMS, als technische aanvulling voor Be-Alert.

Be-Alert is een geïntegreerd platform om via diverse kanalen (SMS, spraakoproep, sociale media, sirenes...) de burgers te alarmeren bij een (risico op een) noodsituatie. Via het systeem Be-Alert kan binnen een bepaalde geografische zone een alarm (SMS, spraakoproep, mail) verstuurd worden op vaste of mobiele telefoontoestellen. Een voorafgaande inschrijving door de geïnteresseerde burgers via de databank Be-Alert is vereist. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om specifieke groepen van personen, die vooraf geregistreerd werden in de databank, te waarschuwen, bijvoorbeeld hulpverleners, vrijwilligers en professionelen op het vlak van crisisbeheer.

Doordat het Be-Alert systeem niet werkt voor burgers die niet in de databank zijn ingeschreven en ook niet voor burgers die niet thuis zijn op het moment van de alarmering, werd een aanvullende technologie, Alert-SMS, bedacht. Met dat systeem kunnen berichten verstuurd worden naar de actieve mobiele telefoontoestellen in een welbepaalde zone, zonder dat een voorafgaande inschrijving nodig is. Hiermee kunnen bijvoorbeeld alle burgers die slechts passeren in de zone waar zich een noodsituatie voordoet (werknemers, leveranciers, postdiensten, pendelaars, toeristen...) gealarmeerd worden. Dankzij deze technologie is het ook mogelijk om een schatting te maken van het aantal burgers dat in die welbepaalde zone aanwezig is en betrokken is bij het (risico op) gevaar.