26 jun 2009 14:18

Overheidspersoneel

Gecertificeerde opleidingen voor het overheidspersoneel

Gecertificeerde opleidingen voor het overheidspersoneel

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een aantal concrete oplossingen biedt voor de praktische organisatie van de gecertificeerde opleidingen.

De opleidingen werden in het leven geroepen om personeelsleden van de federale overheidsdiensten aan te moedigen hun beroepskennis bij te werken. De werknemer die slaagt voor de proef heeft recht op een premie voor competentieontwikkeling. 

Het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere regelt de toekenning van de premie aan personeelsleden die een bevordering genoten. Daarnaast kunnen de personeelsleden die ingeschreven zijn voor een opleiding van opleiding veranderen tot op het ogenblik dat ze een uitnodiging hebben ontvangen. Er komt een regeling voor de ambtenaren van niveau A die overschakelden van het contractueel statuut naar dat van stagiair en voor de weddeschalen 20E en 22A.

De premie voor de ambtenaar geldt zolang hij zich in een toestand van dienstactiviteit of 'disponibiliteit' bevindt en voor de contractueel zolang zijn arbeidscontract loopt. 

Voortaan zal niet alleen het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid maar zullen ook erkende opleidingsdiensten de gecertificeerde opleidingen organiseren.