06 dec 2014 15:34

Overlijden H.M Koningin Fabiola – Verklaring van de Eerste minister

Gisteren ben ik door Zijne Majesteit de Koning op de hoogte gebracht van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Fabiola.
Koningin Fabiola was een sterke persoonlijkheid die een bijdrage heeft geleverd aan de geschiedenis van ons land.
Zij was samen met Koning Boudewijn een Koningin die ten dienste stond van haar land.

Ze zal in onze herinnering blijven als een Koningin die dicht bij de burgers stond, vooral bij de zwaksten en de minderbedeelden. Haar inzet voor kunst en cultuur waren een ander belangrijk deel van haar leven.

Ik wil in naam van de hele regering en alle Belgen ons oprecht medeleven betuigen aan de hele Koninklijke familie.

Ik heb vandaag de Ministerraad bijeengeroepen om de begrafenis te organiseren van Hare Majesteit Koningin Fabiola, overleden op vrijdag 5 december 2014.

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 12 december om 10 uur in de Sint- Michiels en Sint- Goedelekathedraal te Brussel.

Op voorstel van Zijne Majesteit de Koning, heeft de Ministerraad beslist om een nationale begrafenis te organiseren.

De Ministerraad heeft opdracht gegeven om een omzendbrief te publiceren tot afkondiging van een nationale rouw, die zal duren van zaterdag 6 december tot en met vrijdag 12 december. Als gevolg daarvan zullen de nationale vlaggen halfstok gehangen worden aan officiële gebouwen.

De gemeenten mogen rouwregisters openen.

Ik heb de coördinatiegroep, die voorgezeten wordt door de Kanselarij van de Eerste Minister, de opdracht gegeven om de begrafenis van Hare Majesteit Koningin Fabiola op zich te nemen.