25 mrt 2005 16:00

Palestijnse algemene delegatie

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een initiatief goed, inzake conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten, te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken. Het gaat om de toekenning van steunverlening aan de Palestijnse Algemene Delegatie te Brussel.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een initiatief goed, inzake conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten, te financieren op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken. Het gaat om de toekenning van steunverlening aan de Palestijnse Algemene Delegatie te Brussel.

De internationale gemeenschap is het erover eens dat het vredesproces tussen Palestina en Israël opnieuw op de rails staat. Er is algemene tevredenheid over de verkiezingen in Palestina en de verkiezing van Mahmoud Abbas tot president. Ze zijn de opstap naar een veelbelovende nieuwe start die de steun verdient van de hele internationale gemeenschap. Dat Palestijnen en Israëli's opnieuw met elkaar praten is een positief signaal dat een stimulans verdient. In het licht van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten is de ondersteuning van het vredesproces daar een noodzaak. Hierbij moet elk initiatief worden ondersteund dat kan bijdragen tot een duurzame vrede. Het is dus aangewezen dat België de Palestijnse algemene delegatie te Brussel verder financieel blijft ondersteunen.