30 mrt 2007 17:00

Pandemisch influenzaplan

Organisatie van het beheer van het pandemisch influenzaplan

Organisatie van het beheer van het pandemisch influenzaplan

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte over de organisatie van het beheer van het influenzaplan. Hij ging akkoord met de benoeming van prof. M. Van Ranst als interministerieel commissaris influenza en de heer J.M. Dochy als interministerieel adjunct-commissaris influenza vanaf 1 mei 2007. Hij ging ook akkoord met de verdeling van opdrachten tussen de interministerieel commissaris influenza, de interministerieel adjunct-commissaris influenza en FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. De ministerraad richtte het interministerieel commissariaat in 23 juni 2006 op om het hoofd te bieden aan een mogelijke pandemie bij de mens als gevolg van de vogelgriep. Het commissariaat beheert ook het Belgisch urgentieplan voor een grieppandemie.