03 jan 2018 11:41

Pandregister elektronisch vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari is er een elektronisch pandregister. Dit nieuwe instrument wijzigt doortastend het pandsysteem en laat de economische actoren toe om zelfs bij financiële moeilijkheden, te blijven functioneren.


Het register is 24 u./24 raadpleegbaar door elke burger met de elektronische identiteitskaart.
Schuldeisers zullen de basisinfo voor het register aanleveren en ook garant staan voor de kwaliteit ervan.

Het bestaan van een elektronisch register betekent dat de schuldenaar niet meer automatisch  buiten bezit wordt gesteld van goederen die in pand zijn gegeven. Hij zal dus deze goederen verder kunnen gebruiken om bijvoorbeeld inkomsten te verwerven en hem de nodige ademruimte te bezorgen wanneer hij zich in financiële moeilijkheden bevindt.

Met het pandregister zullen de pandrechten en de eigendomsvoorbehouden  ook tegenstelbaar zijn aan derden, met andere woorden de geldigheid van de schuldvorderingen zullen gegarandeerd zijn. Het elektronisch pandregister verhoogt aanzienlijk de rechtszekerheid van de panden en de toegankelijkheid van de informatie.

“Dit elektronische pandregister is opnieuw een stap richting administratieve vereenvoudiging. De diensten van de FOD Financiën blijven digitaliseren om het gebruiksgemak voor burgers en bedrijven te verhogen.” aldus Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Door het pandregister verdwijnt de «klassieke» inpandgeving van een handelszaak en het landbouwvoorrecht. Een schuldeiser die een goed in pand nam, diende dit pand eerst te laten registeren. Er bestond in het verleden geen centralisering van de inpandgevingen.


Zie ook https://financien.belgium.be/nl/E-services/pandregister.