27 apr 2007 17:00

Participatiefonds

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Participatiefonds

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Participatiefonds

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Financiën Didier Reynders voorstelde over de benoeming en de vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Participatiefonds. Het gaat om de vervanging van de heer Fons Smeets die in 2006 overleed. De heer Karel De Bondt wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van het Participatiefonds. Hij vervangt de heer Fons Smeets van wie hij het mandaat beëindigt.