12 okt 2005 16:54

Partnership De Post en Post Danmark - CVC Partners limited

De Post gaat een strategisch partnerschap aan met het consortium Post Danmark – CVC Partners Limited

De Post gaat een strategisch partnerschap aan met het consortium Post Danmark – CVC Partners Limited

De Belgische Staat en De Post NV hebben een akkoord bereikt met een consortium bestaande uit Post Danmark A/S en CVC Capital Partners Limited, om een strategisch partnerschap te sluiten voor De Post. Volgens dit akkoord verwerft het Consortium 50% min één aandeel van het aandelenkapitaal van De Post via een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro en sluit het een samenwerkingsovereenkomst met De Post. De Belgische Staat neemt gelijktijdig deel aan de kapitaalverhoging voor een bijkomend bedrag van 40 miljoen euro en blijft meerderheidsaandeelhouder met 50% plus één aandeel. De Post behoudt haar wettelijke statuut van naamloze vennootschap van publiek recht. Het akkoord formaliseert de gemeenschappelijke ambitie van de Belgische Staat, De Post en het Consortium om samen de modernisering van het Bedrijf verder te zetten. Het uiteindelijke doel van die modernisering is de positie van De Post veilig te stellen als een competitieve operator op de Europese postmarkt, die hoge maatstaven hanteert inzake dienstverlening en kwaliteit en die een aantrekkelijk rendement oplevert voor zijn aandeelhouders. De strategieën en de acties om deze doelstellingen te behalen, staan beschreven in een gemeenschappelijk Ontwikkelingsplan voor De Post, dat gedurende de zomer werd opgesteld. Eén van de krachtlijnen van het gemeenschappelijk Ontwikkelingsplan is de modernisering en de omvorming van het kantorennetwerk van De Post met het oog op het verhogen van de klantentevredenheid. Daartoe zullen passende maatregelen worden genomen onder meer om de wachttijden aan de loketten te verminderen en om de ligging, de nabijheid en de openingsuren van de postkantoren en postwinkels beter af te stemmen op de behoeften van de klanten. De omvorming van het retail-netwerk zal geleidelijk worden uitgevoerd over de komende vijf jaar. Gedurende deze periode wordt de omvang van het netwerk – momenteel zo'n 1300 postkantoren en postwinkels – substantieel behouden. Tevens behoudt De Post in elk van de 589 Belgische gemeenten minstens één postkantoor waar de dienstverlening wordt aangeboden door personeel van De Post en waar de klanten toegang hebben tot de meest gebruikte publiek postdiensten met inbegrip van courante financiële verrichtingen. Een andere prioriteit van het gemeenschappelijk Ontwikkelingsplan is het engagement om De Post te ontwikkelen tot een bedrijf met een grote betrokkenheid vanwege het personeel, waar de werknemers beschikken over een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid. Verschillende initiatieven zijn gepland in deze zin, zoals opleiding en vorming, de invoering van 'self supporting teams' en het opzetten van een 'total quality' programma. Voorts hebben de partijen gekozen voor een aanpak gebaseerd op natuurlijk verloop, om het aantal werknemers af te stemmen op de operationele behoeften. In het kader van het strategisch partnerschap en om De Post te begeleiden in het realiseren van het gemeenschappelijk Ontwikkelingsplan, hebben Post Danmark en De Post een samenwerkingsakkoord getekend. Volgens dit akkoord zal Post Danmark aan De Post ondersteuning bieden bij welbepaalde projecten, door het tijdelijk ter beschikking stellen van gekwalificeerde deskundigen met een specifieke strategische of operationele expertise. Deze experts zullen de analyse, de planning en de uitvoering van de verschillende moderniseringsinitiatieven begeleiden. Volgens de Minister van Overheidsbedrijven staat De Post voor een reeks uitdagingen die eerder reeds op een geslaagde manier werden aangepakt door Post Danmark. De Post kan met de steun van het Consortium zijn modernisering verderzetten, de dienstverlening aan het Belgische publiek verbeteren en de tevredenheid van de werknemers verhogen. De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen onder de Verordening van de Raad Nr. 139/2004 van 20 januari 2004. Volgens de huidige verwachting zal de transactie tegen het einde van het jaar afgerond kunnen worden. De bepalingen en de voorwaarden van de transactie werden goedgekeurd door de Belgische Staat, de Raad van Bestuur van de Federale Participatiemaatschappij/ Société fédérale de Participations, de Raad van Bestuur van De Post, de Raad van Bestuur van Post Danmark en het Investeringscomité van CVC Capital Partners.