30 jun 2005 17:50

Pb - 2 jaar Kafka-strijd = 233 miljoen euro lastenverlaging

Kafka-meetmodel becijfert objectief resultaat van administratieve vereenvoudiging

Kafka-meetmodel becijfert objectief resultaat van administratieve vereenvoudiging

Brussel, 30 juni 2005 - Vandaag stelden Eerste Minister Guy Verhofstadt en staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne de resultaten van 2 jaar Kafka-strijd voor. Halfweg de legislatuur is het nuttig om een balans op te maken en na te gaan wat de vereenvoudigingsacties van de federale regering concreet betekenen voor burgers en ondernemers. «De inspanningen draaien op volle toeren. Vandaag kan de regering een resultaat voorleggen van 233 miljoen euro besparing door het verminderen van administratieve lasten voor burgers en ondernemers.» zegt Vincent Van Quickenborne. Halfweg de legislatuur is de vereenvoudigingsactie goed op gang gekomen. Vandaag zijn reeds 5 van de 12 opdrachten uit het Kafka-plan gerealiseerd. Voor het einde van 2005 is de realisatie gepland van 3 andere werken: zo wordt de stempelcontrole afgeschaft, zullen de fiscale zegels voor rijbewijzen verdwijnen en wordt het uniek startersformulier gerealiseerd. Daarnaast zal de prioriteit liggen op de elektronische archivering en facturatie voor ondernemingen. Guy Verhofstadt: «Tegen het einde van dit jaar zullen 8 van de 12 Werken van vereenvoudiging uit het regeerakkoord gerealiseerd zijn. Dat geeft aan dat we op de goede weg zijn. Met het Kafka-meetmodel kan de vooruitgang van de administratieve vereenvoudiging samengevat worden in 1 objectief cijfer.» Meten is weten Om op een transparante en objectieve manier te becijferen wat deze maatregelen concreet opbrengen voor burgers en ondernemers heeft de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) met de hulp van Deloitte en Idea Consult het Kafka-meetmodel ontwikkeld. Het model laat toe om aan de hand van een internationaal gehanteerde methodologie de administratieve lasten objectief te kwantificeren. Het Kafka-meetmodel laat enerzijds toe om bestaande administratieve lasten eenduidig en objectief te becijferen en anderzijds om de besparingen van nieuwe vereenvoudigingsprojecten in euro's uit te drukken. Vincent Van Quickenborne: «Met het Kafka-meetmodel hebben we een krachtig beleidsinstrument in handen om de prioriteiten te bepalen en om na een vereenvoudiging het effect van de lastenverlaging te becijferen. Zo kunnen we een duidelijk antwoord geven op de vraag: Wat brengt die vereenvoudiging mij als ondernemer of als burger concreet op?» Het Kafka-meetmodel concreet Het meetmodel becijfert hoeveel kosten burgers en ondernemers ondervinden van een bepaalde regelgeving of procedure. Dit gebeurt door te meten op hoeveel burgers/ondernemingen de administratieve verplichting van toepassing is, hoeveel keer zij die moeten vervullen, hoeveel tijd zij daaraan moeten spenderen en hoeveel een uur tijd gespendeerd aan formaliteiten hen kost. Deze parameters worden gemeten voor en na de vereenvoudiging, het verschil tussen de twee is de netto-lastenverlaging die is gerealiseerd dankzij de vereenvoudiging. Zo kostte het bijhouden en invullen van papieren boekhoudboeken het bedrijfsleven jaarlijks een kleine 105 miljoen euro. Door bedrijven voortaan de mogelijkheid te geven om hun boekhouding louter via elektronische weg te voeren bespaart het bedrijfsleven ruim 101 mijloen euro uit. 233 miljoen euro lastenverlaging dankzij vereenvoudiging In deze eerste oefening werd rekening gehouden met de 11 belangrijkste van de 89 gerealiseerde projecten. In totaal betekent dit een lastenverlaging van 233 miljoen euro door administratieve vereenvoudiging. De top-3 lastenverlagers zijn de afschaffing van de papieren boekhoudboeken, de vereenvoudiging van de oproeping algemene vergadering en de elektronische inschrijving van voertuigen. «Na twee jaar Kafka-strijd blijkt dat onze aanpak vruchten afwerpt. Met het Kafka-meetmodel hebben we nu een krachtig instrument om systematisch en op een objectieve manier de resultaten van onze acties te meten. 233 miljoen euro is een mooi resultaat. De grootste potentiële lastenverlager is de elektronische archivering en facturatie, die een lastenverlaging van 3 miljard euro kan opbrengen. Dit wordt dan ook onze absolute prioriteit.» besluit Vincent Van Quickenborne. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Katrinka van Driel Staatssecretariaat voor Administratieve Vereenvoudiging Tel: 02-501 02 42 GSM:0476-442 558 katrinka.vandriel@kafka.be