02 sep 2004 19:35

PB- agenda federale regering 3 september

Agenda federale regering 3 september 2004

Agenda federale regering 3 september 2004

De Ministerraad start morgen om 10:00u. De beslissingen van de ministerraad zullen morgen bekendgemaakt via schriftelijke mededelingen in plaats van via de gebruikelijke persconferentie. Na de Ministerraad zal verder overleg doorgaan onder de leden van de kern en de partijvoorzitters over de federale beleidsverklaring.