09 sep 2004 19:00

PB-Beslan-Premier Verhofstadt

De Eerste Minister steunt de oproep van de Voorzitter van het Europees Parlement, dhr. Josep Borrell, om in alle scholen van de Europese Unie een minuut stilte te houden op 14 september 2004 om 12u ter nagedachtenis van de vele slachtoffers van de gijzelingsactie in Beslan.

De Eerste Minister steunt de oproep van de Voorzitter van het Europees Parlement, dhr. Josep Borrell, om in alle scholen van de Europese Unie een minuut stilte te houden op 14 september 2004 om 12u ter nagedachtenis van de vele slachtoffers van de gijzelingsactie in Beslan.

Zulk een symbolische daad zou een sterke getuigenis zijn van onze verbondenheid met de vele kinderen die het slachtoffer werden van terrorisme en van onze wil om dit samen te bestrijden. De oproep van de voorzitter van het Europees Parlement aan alle EU-regeringsleiders werd vandaag door de Premier overgemaakt aan de Onderwijsministers van de Gemeenschappen.