21 okt 2004 13:45

PB-DHL-gemeenschappelijke reactie regeringen

Gemeenschappelijk reactie van de regeringen op de beslissing van DHL.

Gemeenschappelijk reactie van de regeringen op de beslissing van DHL.

De federale, Brusselse en Vlaamse regering hebben kennis genomen van het antwoord van DHL dat deze morgen werd overgemaakt. De federale, Brusselse en Vlaamse regering betreuren de beslissing van DHL om niet in te gaan op de gevraagde bijkomende inspanningen met betrekking tot het terugdringen van de geluidsoverlast die de expansie met zich brengt. Het feit dat DHL enerzijds geen garantie kan bieden voor de vervanging van de MD11-toestellen tegen 2011 en anderzijds de verdere expansie enkel wenst te realiseren middels de grotere toestellen met een geluidsuitstoot van QC kleiner of gelijk aan 8, maakte de expansieplannen onmogelijk. De federale, Brusselse en Vlaamse regering nemen akte van de beslissing van DHL om haar activiteiten en de tewerkstelling in Zaventem te vrijwaren tot 2008, alsook de uitbreiding van haar administratief hoofdkwartier verder te consolideren. De federale regering heeft aan BIAC gevraagd de verdere ontplooiing van alternatieve activiteiten met een groot tewerkstellingspotentieel op de luchthaven te onderzoeken. De Vlaamse regering zal door middel van concrete maatregelen bijkomende inspanningen leveren om de ontwikkeling van bijkomende economische activiteiten te bevorderen.